Giáo lý hôn nhân dành cho người sắp cưới hỏi

Giáo lý hôn nhân dành cho các bạn trẻ chuẩn bị kết hôn, lấy vợ lấy chồng Công Giáo, Thiên Chúa Giáo.

BÀI 1:  ƠN GỌI ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN

Trong xã hội loài người, có một loại hoạt động xưa nay không hề thay đổi, đó là “trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng”. Mục đích chính của hoạt động này nhằm bảo tồn nòi giống nhân loại. Vì thế, qua bao thế hệ, hoạt động này vẫn luôn là một sự kiện quan trọng được xếp vào bậc nhất trong cuộc đời của một con người bình thường. Người ta luôn dành cho nó một sự chuẩn bị kỹ càng nhất, và khi thực hiện nó, người ta cũng luôn đặt nó và một nghi lễ trang trọng nhất. Chính vì thế, trong đức tin công giáo, chúng ta không thể không tìm hiểu ý nghĩa và những vấn đề liên quan đến ơn gọi đời sống hôn nhân như là một sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào chính cuộc sống đó.

Người ta thường áp dụng từ ngữ “ơn gọi” cho những người đi tu làm linh mục, làm bà sơ và làm thầy dòng. Thế nhưng, theo một nghĩa rộng của từ này, hôn nhân cũng là một ơn gọi, vì nó xuất phát từ Thiên chúa.

I. HÔN NHÂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA

1. Thiên Chúa thiết lập định chế hôn nhân

Từ thuở ban đầu, cùng với việc tạo dựng trời đất muôn vật, Thiên Chúa cũng đã dựng nên con người gồm hai giới: nam và nữ. Hai giới tuy khác biệt, nhưng bình đẳng với nhau về phẩm giá và bổ túc cho nhau để trở nên “một xương một thịt”.

“Ngày Ðức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Ðức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai. 6 Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. 7 Ðức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. 8 Rồi Ðức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra.

9 Ðức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác. 10 Một con sông từ Ê-đen chảy ra tưới khu vườn, và từ đó chia thành bốn nhánh.11 Tên nhánh thứ nhất là Pi-sôn, nó bao quanh tất cả đất Kha-vi-la là nơi có vàng; 12 vàng ở đất này tốt, tại đó có nhũ hương và đá ngọc. 13 Tên nhánh thứ hai là Ghi-khôn; nhánh này bao quanh tất cả đất Cút. 14 Tên nhánh thứ ba là Tích-ra; nhánh này chảy ở phía đông Át-sua. Còn nhánh thứ bốn là Êu-phơ-rát. 15 Ðức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai. 16 Ðức Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng: “Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; 17 nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết.”

18 Ðức Chúa là Thiên Chúa phán: “Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. 19 Ðức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì: hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế. 20 Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. 21 Ðức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra, và lắp thịt thế vào. 22 Ðức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người.

23 Con người nói:

“Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!

Nàng sẽ được gọi là đàn bà, vì đã được rút từ đàn ông ra.”

24 Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt” (St 2,5-24).

Như vậy, qua đoạn văn vừa đọc, chúng ta nhận thấy rõ ràng định chế hôn nhân là do Thiên Chúa thiết lập. Từ định chế hôn nhân này, qua bao thế hệ nhân loại, con người vẫn tiếp tục dựng vợ gả chồng để lưu truyền nòi giống. Và đó chính là định chế hôn nhân tự nhiên.

Trong chương trình của Thiên Chúa, chúng ta cũng nhận thấy mục đích chính của hôn nhân là để yêu thương và nâng đỡ nhau; đồng thời sinh sản và dưỡng dục con cái.

2. Đức Giêsu dạy về hôn nhân

Trong Tin mừng theo thánh Matthêu chương 19, đứng trước câu hỏi của những người Pharisiêu về vấn đề li dị, Đức Giêsu đã xác định lại một lần nữa định chế hôn nhân mà Thiên Chúa đã thiết lập.

“Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? “4 Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ”,5 và Người đã phán: “Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.”6 Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.”7 Họ thưa với Người: “Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? “8 Người bảo họ: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu.9 Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.” (Mt 19,3-9).

Như vậy, trong giáo huấn của Đức Giêsu, hôn nhân có hai đặc tính rõ ràng:

– Đơn hôn: một nam và một nữ.

– Vĩnh hôn: chung thủy trọn đời.

Giáo hội luôn nhìn nhận và tôn trọng triệt để hai đặc tính này của hôn nhân, vì đó là do chính Thiên Chúa thiết lập. Do đó, một khi hôn nhân đã thành sự, Giáo hội không có quyền tháo cởi.

II. HÔN NHÂN THEO ĐỊNH CHẾ XÃ HộI

chính Thiên Chúa đã thiết lập định chế hôn nhân, khi từ thuở ban đầu Ngài đã dựng nên loài người có nam và có nữ và mời gọi họ sống yêu thương (St 1,2). Đó là nền tảng căn bản cho mọi qui định về hôn nhân trong xã hội.

Theo định chế xã hội, chúng ta có thể định nghĩa về hôn nhân như sau: Hôn nhân là một giao ước được ký kết giữa một người nam và một người nữ, với đầy đủ tự do ưng thuận và ý thức trách nhiệm để trở thành vợ chồng.

Theo đó, không thể chấp nhận chuyện hai người đồng giới kết hôn với nhau.

III. NỀN TẢNG CỦA HÔN NHÂN

Người nam và người nữ được Thiên Chúa dựng nên là để yêu thương nhau. Do vậy, hôn nhân phải được xây dựng trên nền tảng của tình yêu. Hay nói một cách khác, tình yêu chính là yếu tố căn bản làm nên hôn nhân; không có tình yêu, không thể có hôn nhân.

Chính vì thế, Hội thánh khẳng định: “Hôn nhân là cộng đồng sự sống và tình yêu, cộng đồng này được thiết lập nên bởi sự ưng thuận không thể rút lại được theo những luật lệ đặc biệt của Tạo Hóa.”

Xin mời theo dõi Bài 2 Giáo Lý Hôn Nhân ở trang bên.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here