Xứ Huế

Phá Tam Giang

Phá Tam Giang lạ mà quen

Nếu Huế trầm mặc và e ấp như nàng thiếu nữ yêu kiều, đài các thì cách đó 15km về phía Bắc, đầm Phá Tam...