Lễ cúng tiễn Ông Táo , văn cúng và ý nghĩa.

 

Ý NGHĨA

Người việt xưa cho rằng: Trong mỗi gia đình đều có vị thần bếp(còn gọi là Thần Táo Quân- Vua Bếp) trông nom cuộc sống của họ. Thần Táo Quân gồm ba người, hai Táo ông và một Táo bà. Hàng năm cứ đến ngày 23 tháng chạp( tháng 12 âm lịch), Thần Táo Quân cưỡi cá chép lên Thiên Đình để bẩm báo với Ngọc Hoàng mọi việc tốt, xấu trong năm của từng người trong gia đình, nên ngày 23 tháng chạp được gọi là ngày Tết ông Táo. Ngày nay, vào ngày 23 tháng chạp hàng năm, nhà nhà đều thành kính sắm sửa lễ vật để tiễn ông Táo lên chầu Trời.

 SẮM LỄ

Việc cúng tiễn ông Táo được thực hiện tại gia. Lễ cúng ông Táo gồm có:

– Một mâm cỗ mặn, bánh, kẹo, trầu, cau, rượu…

– Hương thơm, lọ hoa tươi, cùng các loại quả tươi đẹp.

– Ba bộ mũ áo, hia hài Táo Quân cùng vàng nén.

Loading...

– Ba con cá chép sống để Táo Quân cưỡi bay lên Trời.

 

VĂN KHẤN ÔNG TÁO LÊN CHẦU TRỜI

Chú ý: Tuy lấy từ sách nhưng  cũng nên nhắc nhở mọi người, từ Nam mo a di đà phật là dành cho Đạo Phật. Ông Táo hay Táo Quân là Thần Tiên, không phải là người của Đạo Phật. Nếu có điều kiện chúng tôi sẽ giới thiệu văn cúng riêng của Đạo Thần Tiên dành cho Ông Táo.

(23 tháng chạp)

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.

Tín chủ (chúng) con là:……….

Ngụ tại:……………………………

Hôm nay ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm vật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái. Chúng con kính mời ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân hiển linh trước án thụ hưởng lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, trẻ già sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Sau khi bày lễ, thắp hương và khấn xong, đợi hương tàn lại thắp thêm một tuần hương nữa lễ tạ rồi hóa vàng mã và thả cá chép ra ao, hồ sông ,suối…để cá chở Ông Táo lên chầu Trời.

                 Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam(NXB Văn Hóa -Thông Tin)

Loading...

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Nhận thông báo