Ông Hoàng Mười – linh hồn của Mỏ Hạc Linh Từ.

0
737
Ông Hoàng Mười

Ở làng Xuân Am, xã Hưng Thịnh, huyện hưng nguyên, tỉnh Nghệ An có một ngôi đền thờ lớn. Nếu lấy địa danh đặt tên thì gọi là đền Xuân Am, nếu lấy thế đất theo thuyết phong thuỷ gọi là Mỏ Hạc Linh Từ, nếu lấy nhân vật được thờ chính gọi là đền Đức Thánh Hoàng Mười hay còn gọi là Ông Hoàng Mười.

Tương truyền, theo sự phân công của Vua cha là Long thần Bát Hải Đại Vương và đệ nhất thánh Mẫu Thiên Tiên công chúa, ông Hoàng Mười được giao trọng trách trấn thủ Nghệ An về mặt tâm linh, được đặc cách toàn quyền kiểm sát khâm sai ở xứ Nghệ. Quan Hoàng Mười là một người văn võ toàn tài, có công dựng nền thịnh trị, ổn định cuộc sống cho nhân dân quanh vùng. Đặc biệt, ông luôn quan tâm, gần gũi, giúp đỡ những người dân lao động nghèo khó.

Tín ngưỡng dân gian cho rằng, ông Hoàng Mười là hoá thân của các vị Lý Nhật Quang, Lê Khôi, Nguyễn Duy Lặc, Nguyễn Duy Nhân và cả Nguyễn Xí. Đó là những nhân vật lịch sử của xứ Nghệ, có nhiều công trạng và lý lịch na ná như ông Hoàng Mười. Truyền thuyết kể rằng ông Hoàng Mười quê ở làng Xuân Am, tổng Yên Đổ, phủ Hưng Nguyên xưa (nay là Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An). Ngài là một vị tướng tài có công lớn trong cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn, hy sinh trong trận Âm Công đánh vào thành Lục Niên. Âm Công là một trận nghi binh làm voi giả, chiến thuyền giả. Ngài kéo quân đánh tập hậu, tả xung hữu đột làm cho quân Minh kinh hồn bạt vía. Ngài đã bị thương nặng, chỉ kịp phi ngựa về đến quê nhà thì mất. Triều đình lấy làm thương tiếc nên lấy đất Âm Công – quê hương Ngài để tưởng nhớ công ơn. Nhà Vua ban tặng cho Ngài 4 câu thơ:

“Đế thích long chương khai thái vận,

Thiên sinh thần võ dực hồng đồ,

Sinh bất hư sinh, sinh nghĩa đảm,

Tử thuỷ vô tử, tử trung can”

(Tạm dịch: Vua tặng sắc phong mừng vận đẹp, Trời sinh tướng giỏi giúp non sông, Sống chẳng sống thừa lòng nghĩa dũng, Chết mà không chết dạ can trường).

Ngày 25 tháng 7 năm Khải Định thứ 9 (1924), vua Khải Định có sắc Phong “Quang uý Trung đẳng thần”, trong tín ngưỡng tâm linh nhân dân tôn vinh là “Thượng đẳng thần”

 

Văn Hầu:

 

Thấp thoáng trăng thanh cành hồng

Thấp thoáng trăng thanh

Nghệ an có đức thánh minh phù đời

Chống đất chỉ trời gươm thiêng chống đất chỉ trời

Đánh đông dẹp bắc việc ngoài binh nhung

Thanh xuân một đấng anh hùng

Tài danh nổi tiếng khắp vùng trời nam

Đôi vai nặng gánh cương thường

Hai vai nặng gánh cương thường

Sông lam sóng cả buồm giương một chèo

Dựng nền, dựng nền đức thuấn nhân nghiêu

Dựng nền đức thuấn nhân nghiêu

Sóng yên bể lặng sớm chiều thảnh thơi

Khi bích động lúc lại bồng lai

Khi bích động lúc lại bồng lai

Non nhân, nức trí. non nhân nức trí mọi nơi ra vào

Cỏ hoa hớn hở đón chào.

 

Thỉnh bóng ông mười hôm nay thỉnh bóng ông mười

Thần hương cẩn đảo đăng nhang phụng thờ

Chân kinh có chữ nam mô

 

Bồ đào xin ông hoàng mười ngài nhấp cho say

Trăm hoa giao kết mừng ngày mừng ngày tiệc vui

Để tay tiên chuốc chén rượu đào

Nhất tuần sơ nâng lên cúng mẫu

Các cô nâng mời là mời

Rước ông hoàng mười xơi á xơi rước ông hoàng mười xơi

Tay tiên chuốc chén rượu mời

Nhất tuần sơ nhị tuần á

Các cô dâng mời là mời rước ông hoàng mười xơi

Á xơi rước ông hoàng mười xơi

Nhất tuần sơ nhị tuần á ông đã hiến cạn rồi

Tam tuần trung dâng lên cúng mẫu

Các cô nâng mời là mời rước ông hoàng mười xơi

Các cô nâng mời rước ông hoàng mười xơi.

 

Bởi tiền thế tu nhân tích đức

Khiến xui lên gặp bạn tiên cung

Nợ trần hoàn vương vấn chưa xong

Giục lòng khách mơ mộng tưởng nhớ

Nay tới lúc hoàng về người ở

Thôi thôi đành thôi thôi đành vĩnh cách trường bi

Nghĩa trăm năm còn bức ca thi

Dâng hoàng tử để làm khi tiễn biệt

Một lối lên tiên đã trắng ngần

Mây trời có đất hội long vân

Ba sinh gặp gỡ say vì cảnh

Một giấc mơ màng vạn cảnh xuân

Văng vẳng bên tai cung đàn nguyệt

Vang vang trong động thú chào xuân

Chẳng hay cảnh ấy về đâu tá

Mong tới nguyên đào vẫn trù nhân

Hò ơ… sông lam hồng lĩnh đẹp như tranh

Tạo hóa xưa kia đã lập thần

Muôn thủa núi sông còn bền vững

Đất nam đàn xứ nghệ hãy còn danh

Chứ đất nghệ an có anh hùng hào kiệt

Tiếng ông mười đã lẫm liệt từ ngàn xưa

Chung người cũng vung gươm lên ngựa đề cờ

Ra tay gìn giữ cõi bờ cõi bờ việt nam

Chứ khi thanh nhàn dạo cảnh sông lam

Hoàng bắt các o trong phủ ngâm thơ

Sông lam ơ

Dòng sông lam trăng nước lững lờ

Thuyền rồng đón khách đưa về nghệ an ơ hò ơ

Thành huế ơi sông hương răng núi ngự

Cầu tràng tiền bến ngự đẹp long lanh

Năm cửa ô về tới đô thành

Nam đàn xứ nghệ nghe nức danh quan hoàng mười

Nghe nức danh quan hoàng mười

Đường vô xứ nghệ quanh quanh

Nơi ông hoàng mười ngự đẹp như tranh họa đồ

Như tranh họa đồ

Kìa có ai vô răng có ai vô vào trong xứ nghệ

Thời vô qua cầu bến thủy tới kinh đô ông hoàng mười

Xanh xanh hoa đá phủ rêu

Ai là người có tâm có đức thì mới được theo quan hoàng mười

Mới được theo quan hoàng mười

Các cô lên ngàn ngắt lá đề bài thơ

Kìa các cô lên ngàn hái lá đề bài thơ

Cậy đôi chim nhạn đưa thơ tới quan hoàng mười

Đầu lược khảm chân giận văn hài

Cô cả dâng ông điếu ngự cô nàng hai ra theo hầu

Cô nàng bơ gối xếp theo sau

Đất lề quê thói cô tư têm trầu rước ông mười xơi

Cô nàng năm dâng giá gương soi

Còn cô nàng sáu đứng bên ngoài chuốc rượu hầu dâng

Tiên cô nàng bảy dâng đóa hoa hồng

Còn cô nàng tám phò giá kiệu rồng rước ông mười lên

Bốn cô múa lượn cánh tiên

Mười hai các cô tố nữ hầu giá đôi bên ông rõ ràng.

Rẽ áng mây vàng trên trời xanh rẽ áng mây vàng

Cưỡi con xích điểu đón ông hoàng mười về trấn thủ nghệ an.

 

Xe loan thánh giá hồi cung.

 

nhạc: