Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên

0
1052
Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên

Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên.

Vốn là con trai cả của đức vua cha Bát Hải Động Đình, được gọi là ông Lớn, cai quản Thượng Thiên. Tương truyền, ông là Tôn quan đại thần trên Đế Đình Thiên Cung.

10_copy_filtered
Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên Hay còn gọi là Đệ Nhất Tôn Ông. Quan lớn vốn là con trai cả của Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình, được coi là Ông Lớn cai quản Thượng Thiên. Tương truyền ông là Tôn Quan Đại Thần trên Đế Đình Thiên Cung, được sắc phong ngôi Thượng Thiên Nhất Phẩm Công Hầu, quản cai tam giới đình thần văn võ. Nhưng ông không giáng trần.
Quan Đệ Nhấtcũng ít khi về ngự đồng, chỉ những dịp có đại sự như: mở phủ, tạ phủ, hầu xông đền xông điện thì quan mới về ngự đồng. Khi ngự đồng, ông mặc áo đỏ thêu rồng, hổ phù; làm lễ tấu hương, khai quang, chứng sớ điệp trạng mã. Thông thường khi khai đàn mở phủ, người ta phải thỉnh Quan Đệ Nhất về để pháp sư tuyên sớ điệp sau đó quan phê sớ, phú huý, công cứ rồi tuyên bố khai đàn mở phủ, hoặc quan lớn ngài còn “điểm dấu thánh” (lấy nén hương đã đốt, chấm một dấu nhỏ vào áo công đồng và khăn phủ diện của đồng tân, coi như khăn áo đã được quan lớn đánh dấu là khăn áo của con cái Tứ Phủ, khăn áo đã được “điểm dấu thánh” là của riêng thanh đồng đó, không ai được dùng chung cũng như hạn chế việc thay đổi), cũng có khi Quan Đệ Nhất chỉ về biên sớ sau đó truyền cho các quan sau mở phủ nhưng cũng có khi chính quan lớn về khai giếng mở hồ Thiên Phủ (tức mở phủ Thượng Thiên) gồm: bóc trứng, đập chĩnh, kéo cầu,…và khai quang mã đàn, hình nhân bản mệnh (hồng) và Thiên Phủ (đỏ).

Do không giáng trần nên Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên không có đền (trước đây) và ngày tiệc chính, nhưng ở trong bất cứ đền nào cũng có tượng ông, ngồi giữa trong Năm Tòa Ông Lớn, mặc áo bào đỏ, đội mũ cánh chuồn. Hiện giờ đền thờ Quan Lớn Đệ Nhất mới được xây dựng và hoàn thành, thuộc quần thể di tích đền Đức Vua Cha Bát Hải Đồng Bằng, cách đền Đồng Bằng khoảng 500m, thuộc xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Văn hầu:
Hương một triện chín lần soi thấu
Giãi tấc lòng khải tấu linh thông
Đệ Nhất tôn ông Thỉnh mời Đệ Nhất tôn ông
Lai lâm chứng giám đền trung uy hùng
Lục trí thần thông anh linh lục trí thần thông
Quyền thu tam giới uy phong pháp màu
Loan giálên chầu thượng thiên
Loan giá lên chầu
Khâm thừa sắc chỉ công hầu ra uy
Mưa gió bất kỳ nổi cơn mưa gió bất kỳ
Sấm vang tám cõi mây che ngất trời
Dong nhan khai quang thập kỳ cờ
Quang minh chiếu từ trung
Ngã tích tang cúng dàng
kim phụng hoàng lân cận
thánh chúa tiên trung vương
Trên thượng giới tôn quan giáng thế
Vâng sắc rồng cứu thế độ dân
Vua phong thượng đẳng tối linh thần
Khắp hòa trung nam bắc muôn dân đạo cầu
Trong tám cõi cửu châu vọng bái
Độ Việt Nam quốc thái dân an
Khâm thừa sắc lệnh vua ban
Số sinh số tử liệt hàng chúa phê
Đủ mọi bề tài kiêm, tài kiêm văn võ
Trong bách thần nào có nhường ai
Nhược thao văn võ toàn tài
Đình thần tứ phủ nào ai dám bì
chuyển trời đất làm mưa tuôn chớp dội
Nổi cơn dông cây cối đổ xô
Mưa tuôn gió thổi sấm ù
Muôn loài thủy mị làm cho rụng rời.
Xe loan thánh giá hồi cung.
nhạc: