Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn

0
772
Quan lớn Đệ nhị

Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn. Hay còn gọi là Quan Đệ Nhị Giám Sát (có một số người gọi là Quan Thanh Tra Giám Sát). Quan lớn vốn là con trai thứ hai của Vua Cha Bát Hải Động Đình.

Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn. Hay còn gọi là Quan Đệ Nhị Giám Sát (có một số người gọi là Quan Thanh Tra Giám Sát). Quan lớn vốn là con trai thứ hai của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Ông theo lệnh Vua Cha, hạ phàm đầu thai vào Hoàng Cung (có sách nói là ông hạ phàm ngày mồng ba tháng mười một năm Ất Dậu vào một nhà quý tộc) ngày mồng mười tháng mười một năm Bính Dần, ông là người văn võ toàn tài, thông minh chính trực, được khắp muôn nơi ngưỡng mộ, các vương tôn công tử đều thuận tình đến làm học trò. Đến khi về chầu Thiên Đình, ông lại được giao quyền giám sát quản cai Sơn Lâm, Thượng Ngàn, ông giáng thế ban phúc cho dân, khi dân chúng bị hạn hán, cầu đảo ông thì lập tức có mưa thuận gió hòa.

Quan Đệ Nhị là một trong ba vị quan lớn rất hay ngự về đồng (kể cả trong những ngày tiệc vui). Khi ngự đồng, ông mặc áo xanh ( xanh la hay xanh lá cây) thêu rồng, hổ phù; làm lễ tấu hương, khai quang, chứng sớ và múa kiếm (cách hầu Quan Giám Sát thì có nơi múa đôi kiếm, có nơi múa một kiếm, có nơi lại múa một kiếm một cờ). Cũng như Quan Đệ Nhất, khi khai đàn mở phủ, người ta thỉnh Quan Đệ Nhị về chứng đàn Nhạc Phủ (Thượng Ngàn: đàn mã đều màu xanh). Ngoài ra vào những dịp đại lễ (như mở phủ khai đàn, tạ phủ…), trước ngày làm lễ, người ta thường thỉnh Quan Đệ Nhị về thanh tra giám sát đàn mã đền phủ.
 Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn được thờ ở hai nơi chính là: Đền Quan Giám ở trên huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (là nơi quan trấn giữ miền Sơn Lâm) và Đền Quan ở Phố Cát, Thanh Hóa (là nơi quan giáng hạ dạo chơi) và ngày tiệc chính của ông là ngày 10/11 âm lịch (là ngày hạ phàm của quan)
Văn hầu:
Quyền cai trên thượng ngàn quan đệ nhị quản cai
Thông chi thiên địa khâm sai quan đại thần
Giá võ đằng vân phép tôn quan
Giá võ đằng vân bát muôn công tử xa gần đều làm tôi
Truyền phán các quan ông về truyền phán các quan
Tả văn hữu võ lưỡng ban đáo đàn
Lệnh truyền văn võ đôi hàng
Quản tam giới quyền hành sinh sát
Nương càn khôn nam khoát trong tay
Quan lớn khâm thừa đế lệch xưa nay
Quyền hành quan giám sát trước ngôi dầy tiên cung
Sổ hội đồng một tay quan lớn người biên chép
mệnh trần gian sinh tử chép biên
Khâm thừa sắc lệnh vua ban
nhắc dây họa phúc cân người có công
Có phen về đền xương rồng tấu đối
Tấu đối xong nhật khắc tam du
Có phen đằng giá vân cù
Mưa tuôn gió thổi sấm gù dậy vang
Hợp bàn loan đình thần ca tụ
Chén rựou quỳnh quan chú quan anh
Bên lầu gió mát trăng thanh
Đàn ca sáo thổi dạo quanh trước lầu
Có phen tiếp hầu lưu quý thủy
Ván ván cờ tiên quan lớn đấu trí một hai
Có phen thắng cảnh đua tài
tiên thơ một đẩu văn bài trăm thiên
Thơ thơ lý bạch cờ tiên ai dám ví
rượu lưu linh tửu túy coi chi
Xe loan thánh giá hồi cung.
Nghe nhạc chầu văn: