Quan Lớn Đệ Tam

0
1012
Quan Lớn Đệ Tam

Quan Lớn Đệ Tam, quan lớn vốn là con trai thứ ba của Vua Cha Bát Hải Động Đình, là người rất được vua cha yêu quý nên giao quyền cai quản chốn Long Giai Động Đình, cận bên cạnh phụ vương

Quan_de_tam_dong_xuan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan Lớn Đệ Tam hay còn gọi là Tam Phủ Vương Quan (Tam Phủ ở đây không phải là số lượng Phủ mà ý chỉ Thuỷ Phủ là phủ thứ ba trong hàng Tứ Phủ, vậy nên còn có thể gọi là Bơ Phủ Vương Quan). Quan lớn vốn là con trai thứ ba của Vua Cha Bát Hải Động Đình, là người rất được vua cha yêu quý nên giao quyền cai quản chốn Long Giai Động Đình, cận bên cạnh phụ vương. Dưới thời Hùng Vương, theo lệnh vua cha, ông cùng hai người em (có sách nói là hai người thân cận) lên giúp Vua Hùng chỉ huy thuỷ binh, lúc này ba vị giáng ở đất Hà Nam, được nhân dân tôn thành “Tam Vị Đại Vương”, trong đó, Quan Đệ Tam là người anh cả trong ba người. Nhưng lại có điển tích nói rằng, chỉ có một mình Quan Tam Phủ giáng trần vào nhà quý tộc dưới thời Hùng Vương, ông trở thành vị tướng quân thống lĩnh ba quân thuỷ lục. Sau đó trong một trận quyết chiến, ông hy sinh (phần thượng thân (đầu) và hạ thân (mình) trôi về hai bên bờ con sông Lục Đầu). Ông hoá đi, về chầu Long Cung, là người cầm cân nảy mực, thông tri Tam Giới, quyền cai các thanh đồng đạo quan (vậy nên có khi người ta còn gọi là Ông Cai Đầu Đồng). Khi thanh nhàn ông truyền ba quân tập hợp thuyền bè, dạo chơi khắp miền, trên sông dưới suối, phù hộ cho ngư dân.

Hầu như những người đã ra hầu Tứ Phủ, khi hầu hàng Quan Lớn, ai cũng phải hầu về Quan Đệ Tam. Có thể coi ông là vị Quan Lớn tài danh hàng đầu. Khi ngự đồng, ông mặc áo trắng thêu rồng, hổ phù; làm lễ tấu hương, khai quang, chứng sớ điệp và ông múa đôi song kiếm. Khi có đại tiệc khai đàn mở phủ, người ta thỉnh quan về chứng đàn Thoải Phủ (gồm có long chu phượng mã, lốt tam đầu cửu vĩ…: tất cả đều màu trắng).
Trong hàng quan lớn, vì danh tiếng bậc nhất nên Quan Lớn Đệ Tam cũng được lập đền thờ phụng ở khắp nơi. Nhưng đầu tiên phải kể đến Đền Lảnh Giang ở Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam (gần Hưng Yên) tương truyền là nơi hạ thân của ông trôi về, sau đó phải nói đến Đền Xích Đằng cũng thuộc Hà Nam (hai ngôi đền này chỉ cách nhau cây cầu Yên Lệnh nối hai bờ sông Lục Đầu) là nơi thờ thượng thân của ngài. Ngoài ra còn có Đền Cửa Đông tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (gần Đền Mẫu Thoải), Đền Lâm Du thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội và Đền Tam Kì thuộc thành phố Hải Phòng (gần bến xe Tam Bạc). Ngày tiệc của Quan Lớn Đệ Tam là ngày 24/6 âm lịch (tương truyền là ngày đản nhật giáng sinh của ông).
Văn hầu:
Thái tử đệ tam thỉnh mời thái tử đệ tam
phi phương diện mạo dung nhan khác thường
Hoàng tấu đối thiên đình thủy phủ
Chức võ thần chấn thủ lảnh giang
Nhân khi nhàn ngự ngai vàng
Tuần du khắp hết cõi phàm trần gian
Mái thuyền nan nổi dòng xích bích
Đưa quân chèo du lịch bốn phương
Có phen tuần thú sông Hương
Trở về tỉnh bắc quế dương lục đầu
Có phen dự sông dâu sông hát
khi lên ghềnh xuống thác vui chơi
Thuyền rông trăm mái chèo bơi
Dọc ngang tuần lảnh là nơi đi về
Trải giang khê lên ngàn xuống biển
Lảnh giang từ quý điện danh lam
Đền thờ quan tam tía kiệu vàng
Long môn hổ phục thạch bàn uy nghi
Dâng một triền hương lòng thành dâng một triền hương
Tấu về thoải phủ các quan các tòa
Thiên đình chốn ấy diêm la
Dưới đền thoải phủ vua cha động đình
Gươm thần ba thước tay ngang dọc
Tài dậy trời tây chí lấp bể đông
Văn thần cẩm tú võ quan lớn tổng lược thao
Võ tổng lược thao bẩm dung diện mạo hường hào
Ngôn chung chính tài cao quán cổ
Tam thiên vũ trụ thập bát hải môn
Đức dung sánh ví càn khôn
Tài thao lược vang lừng tứ hải
Gần xa kính vái ngự cảnh bồng lai
Ngự cảnh bồng lai câu thơ thần phú đọc khoan thai
Chén rượu thánh cờ tiên dóng giả
Nhân ngày khánh hạ yến mở trường sinh
Yến mở trường sinh ngài ban ban khắp hết thiên đình
Sân đan quế tiêu thiều nhạc vũ
Giáp bạc bao phen nhuộm đỏ hồng
Ngài xông pha trăm trận cũng như không
Ra tay cứu nước trừ nguy biến
Tiếng để ngàn thu với non sông
Trải giang khê lên ngàn xuống biển
Lảnh giang từ quý điện danh lam
Đền thờ quan tam tía kiệu vàng
Long môn hổ phục thạch bàn uy nghi
Hóa tức thì ra lâu đài điện các
Dâng nước về thoải quốc một khi
Có phen lấy ngọc lưu ly
Đùng đùng dâng nước phép thì ai đương
Khắp sông thương sông thao sông cả
Trở ra về đóng ngã ba tranh
Vui xướng ca đàn hát tập tành
Thi ngâm phú lục nẩy đàn tranh chơi bời
Có phen lai, có phen lại về nơi thủy phủ
Đóng đai cân áo mũ vào tâu
Năm ba đồng tử theo hầu
Vào tâu vương phụ ra chầu đức mẫu vương
Có phen lại phi phương biến hóa
Vô nghệ an thượng hạ đại giang
Thuyền rồng chèo quế buồm loan
Khi chơi sông cả khi sang sông cầu
Có phen ngự, có phen ngự nam lâu bắc điện
Trở ra về, trở ra về tới huyện thiên tôn
Dạo miền thác cái thác con
Khi chơi sông hát khi sang sông bờ
Dạo thẩn thơ tản viên tam đảo
Truyền chư quân đôi đạo tiên phong
Chiêng kêu cờ phất trống dong
Bè sau thuyền trước giữa dòng lênh đênh
Trống cầm canh chiêng vàng ca anh ỏi
Nốt xanh vàng, nốt xanh vàng chìm nổi dư muôn
Triều đình văn võ bá quan
Sai lên đón rước vương quan về chầu
Trên các lầu thơ ngâm phú đọc
Dưới sân rồng ca chuốc chén tiên
Vua cha ngự trước ngai vàng
Phán đòi hoàng tử vương quan về hầu.
nhạc: