ÔNG HOÀNG BƠ THỦY CUNG

0
1080
Ông Hoàng Bơ

THẦN TÍCH VÀ VĂN CHẦU ÔNG HOÀNG BƠ THỦY CUNG (đền Hưng Long)

Cổ nhân có câu : “Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân”, nghĩa là người sống nhân đức thì trời đất sẽ ủng hộ giúp đỡ. Từ thủa xưa, mỗi khi đất nước nguy biến đều xuất hiện những vị anh hùng cứu dân hộ quốc. Ông Hoàng Bơ Thủy Cung.

Theo tâm linh người Việt, đó là sự diệu kỳ do thiên địa hóa hình, thần tiên giáng thế. Ông Hoàng Bơ Thủy Cung – một vị Thần quản cai cõi miền sông nước đã hóa thân thành Minh Đức Đại Vương hiển tích tại đền Hưng Long, làng Kênh Xuyên, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Thần tích kể rằng: làng Kênh Xuyên thủa xưa có hai vợ chồng lão ông Trần Thái Công và lão bà Đặng Thị hiền lành nhân đức đã luống tuổi mà chưa có con nối dõi bèn phát nguyện ra trông coi đèn hương đền thờ Thánh Mẫu Đệ Tam Thủy Tinh. Dầu dãi trải mấy thu không tiếc công lao, lại làm phúc đắp đường, sửa đê, bố thí người nghèo khổ. Công đức cảm động đến Thánh Mẫu, một đêm thái bà nằm mơ thấy một người con gái mình mặc áo trắng mang đai ngọc lưu ly tay ôm một đứa bé trai kháu khỉnh, ngự trên rồng vàng bay lên từ mặt nước nói rằng :– Ta là con gái động đình Long Vương, Thủy Tinh Ngọc Dung Xích Lân Long Nữ Công Chúa thấy vợ chồng ngươi siêng năng làm phúc, chăm sóc đèn hương, nên cho Hoàng tử Long cung đầu thai làm con để lo báo hiếu, sau này sẽ cứu giúp dân lành nhiều phen. Thực đúng:
“Lòng trời thương kẻ ngay lành
Truyền sai hoàng tử giáng hình dương gian
So châu báu ví ngọc vàng
Cứu dân giúp nước tiếng vang muôn đời”
Giấc mộng tỉnh, thái bà thấy trong lòng khác lạ mà mang thai, đến kỳ khai hoa mãn nguyệt bỗng thấy mây ngũ sắc vây quanh, hương thơm sực nức, từ trên trời hào quang sáng chói như trăm hồng ngàn tía. Đúng ngọ ngày hạ chí mười ba tháng sáu (ngày hội đền Đức Thánh Mẫu) thái bà sinh hạ một cậu bé trai khôi ngô tuấn tú, dung mạo khác thường bèn đặt tên là Trần Minh Đức, tám tháng biết nói, chín tháng biết đi, năm tuổi đã đọc thông sách vở. Lớn lên chỉ mộ về đạo Phật thiền gia dù cho Thái ông, Thái bà có giục giã cũng không màng chuyện hôn nhân phu phụ. Năm hăm hai tuổi Minh Đức lập một thảo am để hàng ngày nghiên cứu Phật Pháp thuyền gia. Sau khi Thái ông, Thái bà về tiên, thì Minh Đức cũng đi đâu không rõ. Ngôi đền và thảo am để nhang lạnh khói tàn, bỗng một đêm dân làng ai ai cũng đều mơ thấy có một vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú đầu đội kim khôi, mình mặc áo trắng lưng giắt kiếm bạc, cưỡi trên đôi bạch xà hiện lên trên mặt biển nói rằng:
-Ta là hoàng tử long cung, giáng sinh vào để tác phúc cho Thái ông, Thái bà nay hết hạn ta về thủy cung. Dân làng thời phải nên thờ phụng Thánh Mẫu Thủy Tinh cho nghiêm cẩn như xưa khi có nạn ắt ta đến cứu. Về sau sẽ âm phù cho đất đai rộng mãi.
Sáng dậy ai cũng thuật lại cho nhau giấc mơ y hệt, bèn cung kính sợ hãi mà cho rằng ngôi đền rất linh thiêng nên lập thêm long ngai bài vị Minh Đức Hoàng Bơ Thoải đại vương phụng thờ, hương hỏa ngày đêm không dứt.Đến năm Giáp Ngọ ngày mười ba tháng tám có bão lớn con đê Ngự Hàm bỗng dưng vỡ toác, nước ngập mênh mông, người chết vật trôi nhiều vô số kể. Việc đắp đê hàn long không thể tiến hành, dân làng bèn nhớ giấc mơ xưa lập đàn cầu đảo, bỗng đâu từ ngoài biển có một ông Bạch mãng xà bơi vào, rắn bơi đến đâu hàn long đến đó, khi hàn long xong thì cũng không thấy rắn trắng đâu nữa. Dân làng đều biết là Minh Đức hoàng tử cứu giúp bèn về đền lễ tạ.Và Chánh tổng Tân Hưng lúc đó là cụ Bá Thuần cho xây một ngôi đền ngay chỗ vỡ đê thờ Minh Đức hoàng tử. Chỗ ấy ngày nay là thôn Hưng Long Bắc, xã Đông Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Vì làng Kênh Xuyên được âm phù lên mở rộng mãi ra biển đến nay đã tách thành 4 làng. Kênh Xuyên, Hưng Thịnh, Hải Long và Hưng Long. Đồng thời tâu lên triều đình về sự linh ứng của ngài. Và được triều đình ban phong mỹ hiệu cấp ruộng tế điền để phụng thờ.

Đức thánh hoàng còn được triều Nguyễn sắc phong mỹ tự ” Đông Hải, Thủy Tinh, Bạch Long, Linh Phù, Hiển Ứng, Tịnh Tuệ, Bác Huệ, Minh Đức Đại Vương thượng đẳng thần “ Từ đó đến nay dân thôn phụng thờ và lễ bái đều linh nghiệm, là nơi ngư dân cầu đảo trước mỗi mùa cá và mỗi lần ra khơi. Hàng năm vào mười ba tháng sáu là ngày tiệc đản sinh của Thánh Hoàng dân làng đều tổ chức tế lễ rước kiệu từ đền về chùa lễ Phật và bái yết thánh Mẫu Đệ Tam và hầu bóng, nhiều lần có cá Heo về chầu.
Văn hầu:
Trên điện ngọc rồng bay năm sắc
Dưới Động Đình ghềnh thác nguy nga
Một dải giang hà mênh mông một dải giang hà
Ầm ầm sóng vỗ xa xa bạc đầu
Loài thuỷ tộc đâu đâu tìm đến
Vượt vũ môn xuất hiện thần long
Biến lên mặt nước lạ lùng
Ông Hoàng Bơ Thoải chân dung khác thường
Ông Bơ Thoải đường đường dong mạo
Mặt nhường gương tiết thảo oai phong
Thanh xuân một đấng anh hùng
Toàn tài văn võ lầu thông mọi đường
Sáng tựa gương trần ai chẳng bụi
Bầu rượu tiên thơ túi xênh xang
Vua ban áo trắng đai vàng
Võ hài chân dận vai mang đôi hèo
Dong nhan khai quang thập cờ diệu
Quang minh chiếu từ chung
Ngã tích tang cúng dàng
Kim phụng hoàng lân cận
Thánh chúa tiên chung vương
Động đình hồ nước bạc long lanh
Xôn xao sóng vỗ bên ghềnh bên ghềnh trăng soi
Để tay tiên chuốc chén rượu mời
Nhất tuần sơ nâng lên bệ ngọc
Các cô nâng mời là mời
Rước ông hoàng bơ xơi
Các cô nâng mời rước ông hoàng bơ xơi
Tay tiên chuốc chén rượu mời
Nhất tuần sơ dâng nhị tuần á
Các cô nâng mời là mời rước ông bơ hoàng xơi
Á xơi rước ông bơ hoàng xơi
Quần tiên chuốc chén rượu mời
Tam bôi dâng lên bệ ngọc
Các cô dâng mời là mời rước ông bơ hoàng xơi
Các cô dâng mời rước ông bơ hoàng xơi
Ngồi tựa bên khe suối gẩy cung đàn
Chạnh lòng nhớ tới bạn tri loan
Tâm thơ đỗ phủ hồn theo gió
Gửi khách tương như khúc phượng hoàng
Thế sự cột cờ bày rồi lại xóa
Nhân tình cạn chén mượn hơi men
Hỡi ai tửu sớm trà chưa tịnh
Nặng gánh gươm đàn nợ nước non
Trăm năm bia đá vẫn chưa mòn
Non sông lưu dấu người anh kiệt
Cờn hải long lanh lớp sóng vàng
Chín bệ ai hay lòng sắt đá
Ba ngôi đấu tá tuyết chiêu dương
Noi gương kim cổ lòng man mác
Phú quý vinh hoa giấc mộng vàng
Ba chén rượu hoàng hoa hoàng ngồi chuếnh choáng
Câu thơ bạch tuyết lúc ngâm nga
Bạn cùng người tuyết nguyệt phong hoa
Lấy tiên tửu cầm ca làm nhã thú
hỏi còn gì hơn rượu nhỉ
Quyết say cho túy lúy tang bồng
Đẹp gì bằng khi gió mát trăng trong
Hiến rượu thánh cờ tiên gióng dả
Phụng giá đôi bên trên bờ phụng giá đôi bên
Khi lên yên ngựa có các nàng tiên đi theo hầu
Múa hát theo sau đội sinh tiền múa hát theo sau
Cờ thần nghiêm chỉnh đi đầu lại có tiếng loa vang
Sắp đặt gọn gàng bản đền đây sắp đặt gọn gàng
Chăng đèn kết chữ rước ông bơ hoàng ngự vui.
Xe loan thánh giá hồi cung.