Bài kinh Giải Oan của Cao Đài, Niệm 3 lần : Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát .

Vòng xây chuyển vong hồn tấn hóa ,

Nương xác thân hiệp ngã Càn Khôn.
Bước đường sanh tử đã chồn ,

Oan oan nghiệt nghiệt dập dồn trái căn .
Luật Nhơn quả để răn thánh đức ,

Cửa luân hồi nhắc bực cao siêu .
Dầu chẳng phải mực Thiên điều ,
Cũng quyền tự chủ dắt dìu thiện lương .
Giòng khổ hải hễ thường chìm đắm ,
Mùi đau thương đã thấm chơn linh .
Dây oan xe chặt buộc mình ,
Nhớp nhơ lục dục thất tình nhiễm thân .
Chịu ô trược chơn thần nặng trịu ,
Mảnh hình hài biếng biểu lương tâm .
Phong trần quen thú cung âm ,
Cảnh thăng ngớ ngẩn lạc lầm Phong đô .
Khối trái chủ nhẫn lo vay trả ,
Mới gầy nên nhân quả nợ Đời .
Rảnh mình đâu đặng thảnh thơi ,
Thiên cung lỡ lối chơi vơi cõi trần .
May đặng gặp hồng ân chan rưới ,
Giải oan sạch tội tiền khiên .
Đóng địa ngục, mở tầng Thiên ,
Khai đường Cực Lạc, dẫn miền Tây Phương .
Nhập Thánh thể dò đường cựu vị ,
Noi chơn truyền khử quỉ trừ ma .
Huệ quang chiếu thấu chánh tà ,
Chèo thuyền Bát Nhã Ngân hà độ sanh .
Cứ noi bóng Chí Linh, soi bước ,
Gội mê đồ tắm nước Ma Ha .
Liên đài may nở thêm hoa ,
LÃO ĐAM cũng biết, THÍCH GIÀ cũng quen .

Theo caodai
* Nếu bài viết này hữu ích với bạn, hãy “tiếp lửa” cho Tâm Học bằng cách bấm
Like, Google +1, Tweet hoặc Chia Sẻ, Gửi….cho bạn bè , người thân. Chân thành cảm ơn!

Loading...

Leave a Reply

Please Login to comment
  Subscribe  
Nhận thông báo