Trang chủ Học Đạo Đạo lý Việt Nam

Đạo lý Việt Nam

Đạo lý người Việt, đạo lý, dao ly viet nam, đạo làm người, đạo lý của Việt Nam sẽ mang bạn đến với giá trị truyền thống của người Việt.

Tâm thức Hồ Chí Minh với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên

Tin vui bất tận đối với hương hồn, anh linh các bậc tiền bối và muôn dân nước Việt, ngày 06/12/2012, Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo tồn di sản...

Thờ cúng tổ tiên: Nét đẹp văn hoá truyền thống

Trong ý thức thờ cúng tổ tiên của cả nước đã được khắc sâu hàng trăm năm, hình thành nên thế song hành với thờ cúng tổ tiên của gia tộc, của từng gia...

Bài văn cúng