Trang chủ Sử Việt

Sử Việt

Tìm hiểu về lịch sử Việt Nam Cổ Đại, Cận Đại, Hiện Đại, những truyền thuyết, danh nhân, nhân vật anh hùng nổi tiếng, các trận đánh đã đi vào lịch sử. Tìm hiểu về các triều đại phong kiến, từ khi lập nước.

mẹ âu cơ giữ nước

Hình ảnh Mẹ Âu Cơ giữ nước

Mẹ Âu Cơ. Tị tổ nòi giống Lạc Việt, vợ Lạc Long Quân. Truyền thuyết kể rằng: Bà sinh một bọc trứng, nở được trăm người con. Các con khôn lớn bà đem 50...
Việt Nam Cổ Đại

Việt Nam cổ đại .

Tâm học xin giới thiệu 1 chút sơ qua về Việt Nam cổ đại , bắt đầu từ  thời đại Đá cũ và dấu vết Người Vượn ở Việt Nam Trong buổi bình minh của...
18 đời vua hùng

18 đời Vua Hùng, một ý niệm liên tục, một cách nhìn mới

Sau đây xin quan sát chuyện 18 đời dưới một góc độ tương đối mới, và sẽ cố gắng tránh đề cập đến những vấn đề liên hệ, như: trăm con, gốc gác Âu...

An Dương Vương trong tâm thức nhân dân ta.

An Dương Vương Thục Phán chém yêu tinh gà trắng xây thành Cổ Loa với sự trợ giúp của thần Kim Qui. Gà trắng có lúc là biểu tượng của Tàu ( ảnh chỉ...

Bài văn cúng