Trang chủ Cùng chủ đề Cao hoàng miếu

Tag: cao hoàng miếu

Cây đa

Cây đa bến Ngự và huyền tích Ông Bõ

Di tích Cao hoàng miếu và câu chuyện ông Bõ một lần nữa xác nhận sự kiện lịch sử này. Sách Gia Định thành thông chí chép rằng: “Hồi luân tam kỳ, tục gọi là...

Bài văn cúng