Trang chủ Cùng chủ đề Chầu Bà Đệ Nhị Thượng Ngàn

Tag: Chầu Bà Đệ Nhị Thượng Ngàn

Chầu Bà Đệ Nhị Thượng Ngàn

Chầu Bà Đệ Nhị Thượng Ngàn

Chầu Bà Đệ Nhị Thượng Ngàn được coi là hoá thân của Mẫu Đệ Nhị, vốn là Thiên Thai tiên nữ, con vua Đế Thích, cai quản sơn lâm thượng ngàn, quyền hành khắp...

Bài văn cúng