Trang chủ Cùng chủ đề Chế độ thi cử

Tag: chế độ thi cử

Về chế độ Thi cử dưới triều vua Lê Thánh Tông (1422-1497)

Ở Việt Nam ta, con đường khoa cử Nho học đã được mở ra từ thời Lý. Nhưng thời Lý chưa thật sự chú trọng việc đào tạo đội ngũ quan lại bằng Nho...

Bài văn cúng