Trang chủ Cùng chủ đề Dân tộc Mông Lao Cai

Tag: dân tộc Mông Lao Cai

Lễ đặt tên, le dat ten

Lễ đặt tên của đồng bào Mông Lào Cai

Sau 3 ngày kể từ khi đứa trẻ được sinh ra, đồng bào Mông (Lào Cai) làm lễ “húp plì” - lễ đặt tên và gọi hồn cho trẻ.Lễ đặt tên là một thành...

Bài văn cúng