Trang chủ Cùng chủ đề đất cảng

Tag: đất cảng

Chợ hoa đêm đất Cảng

Nói đến chợ hoa đêm nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Quảng Bá bên bờ sông Hồng, Hà Nội, nhưng ít người biết rằng, Hải Phòng cũng có một chợ hoa như thế, mang...

Cá hói nướng giềng mẻ: Hương vị độc đáo của thành phố Cảng

Hải Phòng là đất của cá hói - một loại cá đặc biệt có thể sống trong môi trường nước mặn, nước lợ và nước ngọt và người Hải Phòng cũng đã quen với...

Làng nghề nghệ thuật móc đất cảng

Nếu thêu đưa ta vào một thế giới nghệ thuật mang tính sâu lắng với những tông chuyển tiếp khéo léo bao nhiêu thì đến với đất Cảng, người ta chợt nhận ra một...

Bài văn cúng