Trang chủ Cùng chủ đề đức phật

Tag: đức phật

Đức Phật dạy như thế nào về Y phục?

Người ta vẫn thường nói “Chiếc áo không làm nên nhà tu nhưng nhà tu không thể thiếu chiếc áo”. Xem ra, y phục của người tu cũng lắm vấn đề để bàn….. Một thời,...

Lời dạy cuối cùng của đức Phật trước khi nhập Niết bàn

Lời dạy cuối cùng của đức Phật trước khi nhập Niết bàn "Này! Các người phải tự mình thắp đuốc lên mà đi! Các người hãy lấy Pháp của ta làm đuốc! Hãy theo...

Ðức Phật không đặt ra những luật lệ cho đời sống hôn nhân

Đời sống hôn nhân là một sự quy ước của xã hội, một thể chế do con người tạo ra nhằm vì mục đích an lạc, hạnh phúc của con người, để phân biệt...

Quan điểm của Phật giáo về việc nói dối

Nói dối quen miệng sẽ trở thành cái tật rất khó diệt trừ. Nói dối mà người ta biết được thì kể như mình bị cô lập, không còn ai muốn thân cận với...

Những điềm lành vi diệu lúc Đản sanh của Đức Thế Tôn

Đức Thế Tôn tiền thân là Bồ-tát ở cõi Đâu-suất thiên từ giã cõi trời giáng sanh vào thai mẹ do đại nguyện cứu độ chúng sanh, vì an lạc, hạnh phúc cho chư...

Ý nghĩa chữ tu – Lời Đức Phật dạy

Là đệ tử của Đức Phật, chúng ta đi theo lộ trình của Phật đã đi và thể hiện trong cuộc sống những giáo pháp mà Ngài truyền trao cho chúng ta. Tuy nhiên, trong...

Phật Di Lặc – Đức Phật của an lạc và hạnh phúc

Mỗi dịp năm mới, con người đều cầu mong một năm an lạc và hạnh phúc. Các gia đình, người làm kinh doanh đều mong muốn được may mắn gõ cửa. Trong đời sống tâm...
Đức Phật

Những Lời Dạy Của Đức Phật Có Liên Quan Về Bốn Thánh Tích

Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là bậc Đại Đạo Sư, Thiên Nhân Sư, thầy của Trời và Người trong thế giới Ta Bà. Những Lời Dạy Của Đức Phật Có Liên Quan...

Tiền Thân của Đức Phật A Di Đà

Phật A Di Đà, Ðức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã là một đấng lịch sử trong cõi Ta Bà, ngoài mấy nghìn năm, hình ảnh ngài vẫn in sâu nơi ký...

Truyền Thống Khất Thực

Nếu ai đã một lần đến các nước theo truyền thống Phật giáo nam truyền, hẳn sẽ nhìn thấy hình ảnh các vị sư với chiếc y màu vàng đang đi khất thực vào...

Đức Phật Trong Kinh Hoa Nghiêm Và Đức Phật Lịch Sử

Kinh Hoa Nghiêm cho rằng thân đức Phật ngồi thành đạo dưới cội Bồ-đề đó chỉ là báo thân của Phật. Thân nầy do cha mẹ sanh ra, do vật chất nuôi dưỡng, có...

Bài văn cúng