Trang chủ Cùng chủ đề đức quan âm

Tag: đức quan âm

Sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát

Hầu hết người Việt Nam đều ngưỡng mộ Đức Quán Âm Bồ Tát. Trong các chùa ở thành thị cũng như thôn quê ở đâu cũng có tôn thờ hình tượng của Ngài, người...

Bài văn cúng