Trang chủ Cùng chủ đề Khắc chồng

Tag: khắc chồng

Phong thủy : Tướng mặt phụ nữ khắc chồng

Danh xưng hình khắc ở đây có nghĩa rất rộng rãi. Nhẹ thì hàm ý rằng khi lấy chồng, vợ chồng sẽ xung đột, gia đạo sóng gió, ít khi có hạnh phúc, nặng...

Bài văn cúng