Trang chủ Cùng chủ đề Khởi nghĩa Trương Định

Tag: khởi nghĩa Trương Định

Trương Định, Truong Dinh

Cuộc khởi nghĩa của Trương Định (1862 – 1864)

Nghĩa quân Trương Định nổi lên khắp mọi nơi, chẳng những ở Gò Công mà còn ở Bà Rịa, Cần Giờ, Chợ Lớn, Hóc Môn… Sau khi Gò Công rơi vào tay giặc. Tri huyện...

Bài văn cúng