Trang chủ Cùng chủ đề Lễ đại tường

Tag: Lễ đại tường

Văn cúng ngày Giỗ Hết (Lễ Đại Tường)

Ý nghĩa: Ngày giỗ Hết hay còn gọi là ngày “Đại Tường”, tức là ngày Giỗ vào 2 năm 3 tháng sau ngày mất. Giỗ Hết vẫn là Giỗ trong vòng tang. Ngày Giỗ...
Giỗ Hết, gio het

Văn cúng ngày Giỗ Hết (Lễ Đại Tường)

Ngày giỗ Hết hay còn gọi là ngày “Đại Tường”, tức là ngày Giỗ vào 2 năm 3 tháng sau ngày mất. 1.Ý nghĩa: Ngày giỗ Hết hay còn gọi là ngày “Đại Tường”, tức là...

Bài văn cúng