Trang chủ Cùng chủ đề Lê thánh tông

Tag: lê thánh tông

Về chế độ Thi cử dưới triều vua Lê Thánh Tông (1422-1497)

Ở Việt Nam ta, con đường khoa cử Nho học đã được mở ra từ thời Lý. Nhưng thời Lý chưa thật sự chú trọng việc đào tạo đội ngũ quan lại bằng Nho...

Kỳ án vua Lê Thánh Tông xét xử yêu quái

Vua Lê Thánh Tông là vị Hoàng đế thứ năm của nhà Hậu Lê trong lịch sử Việt Nam, trị vì từ năm 1460 đến 1497. Ông tên thật là Lê Tư Thành còn...

Lê Thánh Tông và những mối tình với tiên nữ

Có lẽ vua Lê Thánh Tông là một trong số ít những vị vua có nhiều giai thoại tình ái liên quan đến thần tiên trong lịch sử nước ta.   Tiên Đồng – Ngọc Nữ Triều...

Người xưa chọn hiền tài

Câu nói nổi tiếng “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” được khắc trên tấm bia Tiến sĩ đầu tiên vua Lê Thánh Tông cho dựng ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám...

Bài văn cúng