Trang chủ Cùng chủ đề Ngày đản sanh

Tag: ngày đản sanh

Thái tử sanh ( ngày Đản sanh)

Ý nghĩa ra đời của Thái tử là một hàm ý trọng đại xác định Phật tính trong mỗi chúng sanh khi đã hoàn giác thì cái “duy ngã” đó là một tối thượng...

Bài văn cúng