Trang chủ Cùng chủ đề Quan Trần Triều

Tag: Quan Trần Triều

Lễ mở phủ

Lễ Mở Phủ

Lễ mở phủ còn được gọi là lễ ra đồng sau khi làm lễ thì người có đồng mới chính thức là 1 con đồng tứ phủ. Trong 3 năm tính từ ngày mở phủ...
Quan Trần Triều

Văn quan Trần Triều

Quốc sử kí Việt Nam Trần thị Lịch đế vương tế thế trị bình Tức mạc địa linh Thiên trường tức mạc địa linh Sơn hà dục tú chung linh kham kỳ   Ngoại man di úy uy cùng phục Trung...

Bài văn cúng