Trang chủ Cùng chủ đề Văn cúng hóa giải bệnh tật

Tag: văn cúng hóa giải bệnh tật

Bệnh tật, benh tat

Văn khấn giải trừ bệnh tật

Tín chủ con thành tâm sắm sửa lễ vật, hương hoa trà quả, kính dâng lên Đức Đông phương giáo chủ tiêu tai duyên thọ, xin giải trừ bệnh tật. Văn khấn xin giải trừ...

Bài văn cúng