Trang chủ Cùng chủ đề Văn cúng lễ đại tường

Tag: văn cúng lễ đại tường

Văn cúng ngày Giỗ Hết (Lễ Đại Tường)

Ý nghĩa: Ngày giỗ Hết hay còn gọi là ngày “Đại Tường”, tức là ngày Giỗ vào 2 năm 3 tháng sau ngày mất. Giỗ Hết vẫn là Giỗ trong vòng tang. Ngày Giỗ...

Bài văn cúng