Trang chủ Cùng chủ đề Y phục

Tag: y phục

Đức Phật dạy như thế nào về Y phục?

Người ta vẫn thường nói “Chiếc áo không làm nên nhà tu nhưng nhà tu không thể thiếu chiếc áo”. Xem ra, y phục của người tu cũng lắm vấn đề để bàn….. Một thời,...

Vợ chồng như y phục?

Có lần nghe chồng tôi bảo: Vợ chồng như y phục , anh em mới là thủ túc. Y phục thì cũ thay, chứ tay chân làm sao thay được..... Người ta thường bảo rằng...

Nghệ thuật trang trí y phục phụ nữ H’mông Lềnh

Hầu hết các nhóm địa phương của người H’mông đều sử dụng vải lanh nhuộm chàm để cắt may y phục. Với sự tinh tế trong cách ăn mặc, phụ nữ H’mông Lềnh (H’mông...

Bài văn cúng